Estetik B, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-00513 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 22 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Estetik A eller Praktisk filosofi A eller Teoretisk filosofi A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

På kursen läser du två delkurser och skriver en uppsats.

I den första delkursen Filosofisk estetik: tre centrala problem (15 hp) studerar vi tre centrala områden inom den filosofiska estetiken och analyserar tre specifika frågeställningar. Först tittar vi på ett specifikt estetiskt begrepp (till exempel begrepp som värde, upplevelse eller omdöme) och utforskar olika teorier och definitioner om hur detta begrepp bör tolkas. Sedan vänder vi oss till en frågeställning om konsten eller en viss konstform för att få bättre insikt i hur konst kan påverka oss och varför vi anser att konsten är värdefull (till exempel: "Kan musik uttrycka känslor?" eller "Hur skiljer sig tavlor från fotografier?"). Till sist behandlar vi en fråga som berör estetikens utvidgning och bredare tillämpning, det vill säga utanför den konstnärliga sfären (till exempel "Hur upplever vi naturen estetiskt?", "Kan funktionella objekt eller vardagsföremål vara vackra?"). De specifika frågeställningarna kan variera från termin till termin.

Efter den första delkursen väljer du en av två valbara kurser (7,5 hp). Exempel på kurser som givits är Konstens ontologi och Estetikens klassiker. Kommande valbara kurser.

Medan delkurserna är avsedda att ge en fördjupad förståelse av de frågor, teorier och argument som diskuteras inom den filosofiska estetiken, får du genom uppsatsmomentet (7,5 hp) träning i att skriva en akademisk uppsats och att utveckla och formulera dina tankar kring en frågeställning inom estetiken.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99