Estetik C, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-50519 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

Behörighet: Estetik A och Estetik B

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Estetik C består av två delkurser (7,5 hp vardera) och ett längre uppsatsarbete (15 hp).

Målet för den första delkursen, Konstens ursprung: natur eller kultur?, är att undersöka i vilken grad konsten ska ses som en sociokulturell produkt och i vilken grad den skall ses som ett instinktivt uttryck för vår mänskliga natur. Vi angriper de centrala frågeställningarna tvärvetenskapligt, det vill säga inte bara från ett filosofiskt perspektiv utan även med hjälp av antropologin, evolutionsläran, psykologin och neurologin.

Den andra delkursen kan variera från år till år, och undervisas ofta med hjälp av internationellt etablerade forskare som vistas vid filosofiska institutionen som gästforskare. Kommande valbara kurser.

På delkurserna arbetar vi intensivt med att läsa, förstå och använda teorier, och med att analysera och tolka texter från olika historiska perioder.

I uppsatsarbetet gör du en självständig problemdiskussion och en kritisk och hållbar analys av olika källor. Studierna ger dig fördjupade kunskaper i historisk och nutida teori, erfarenheter av eget projektarbete och god insikt i hur kunskap skapas. Under kursens gång skaffar du dig färdigheter och kunskaper som är användbara i de flesta yrken inom kultur- och samhällssektorn: du bearbetar källmaterial, orienterar dig i arkiv samt skaffar dig överblick över, sammanfattar och problematiserar forskning. Du identifierar, värderar och diskuterar vetenskapliga arbeten och tränar på att ge och ta till dig konstruktiv kritik.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99