Konstens ontologi 2019/2020 (7,5 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 23 mars 2020

Slutdatum: 26 april 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-00512 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Estetik A eller Praktisk filosofi A eller Teoretisk filosofi A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Syftet med kursen är att introducera centrala frågeställningar och teorier om konstverks ontologi. Vilka slags entiteter är musikverk? Är litterära verk identiska med litterära texter? Vad är förhållandet mellan en skulptur och det fysiska material som konstituerar den? Hur påverkar restaurering eller konservering vad verket är? Vad är skillnaden mellan en kopia och ett original? Det är naturligt att tänka att somliga konstverk är handlingar, medan andra konstverk är andra slags entiteter. Men är alla konstverk i själva verket handlingar?

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 7351

Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99