Konstens ontologi, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 3 april 2023

  Slutdatum: 7 maj 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-00505 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 22 december 2022 – 5 februari 2023

Behörighet: Estetik A eller Praktisk filosofi A eller Teoretisk filosofi A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen introducerar dig till centrala frågeställningar och teorier om konstverks ontologi. Vilka slags entiteter är musikverk? Är litterära verk identiska med litterära texter? Vad är förhållandet mellan en skulptur och det fysiska material som konstituerar den? Hur påverkar restaurering eller konservering vad verket är? Vad är skillnaden mellan en kopia och ett original? Det är naturligt att tänka att somliga konstverk är handlingar, medan andra konstverk är andra slags entiteter. Men är alla konstverk i själva verket handlingar?

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99