Estetikens grunder och historia: Vad är estetiskt värde? 2019/2020 (7,5 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 30 september 2019

Slutdatum: 3 november 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-50502 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 24 februari 2020

Slutdatum: 29 mars 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-00502 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen ger en översiktlig framställning av det mest centrala begreppet inom estetiken genom att presentera dess utveckling och roll inom olika filosofiska diskussioner från Platon till Nietzsche. Eftersom det estetiska värdet eller skönhetens vikt historiskt ofta förknippats med dess känslomässiga, kognitiva och moraliska innehåll, studeras även dessa samband. Är konsten en källa till kunskap? Är skönheten en symbol för det goda?

Mer information

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 7351

Ulrika Valdeson ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99