Konstens ursprung: natur eller kultur? 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 4 oktober 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-50508 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 60 högskolepoäng inom humaniora/samhällsvetenskap

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Vissa terminer kan kursen undervisas på engelska beroende på lärartillgänglighet.

Om kursen

Målet för kursen är att få större förståelse för huruvida konsten enbart är en kulturell produkt eller om den (också) är ett uttryck för något som är en del av människans säregna natur. Vi angriper den centrala frågeställningen tvärvetenskapligt, det vill säga inte endast från ett filosofiskt perspektiv utan även antropologiskt, arkeologiskt, psykologiskt och neurovetenskapligt.

Vi undersöker bland annat följande frågor: vad lär grottkonsten oss om hur vår kapacitet för symboliskt tänkande utvecklades? Hur förklarar vi varför så många olika kulturer värderar bland annat symmetri, proportion, regelbundna mönster, med mera? Har konsten en unik kognitiv funktion eller är den endast en biprodukt av andra utvecklingsprocesser? Kan våra estetiska bedömningar betraktas som självständiga/autonoma eller är vi 'programmerade' att värdera vissa estetiska egenskaper mer än andra?

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 7351

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99