Konstens ursprung: natur eller kultur? 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 4 oktober 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-50508 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 60 högskolepoäng inom humaniora/samhällsvetenskap

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Är konsten enbart en kulturell produkt eller är den (också) ett uttryck för något som är en del av människans säregna natur? Vi angriper den centrala frågeställningen tvärvetenskapligt, dvs. inte endast från ett filosofiskt perspektiv utan även med hjälp av antropologin, evolutionsläran, psykologin och neurologin. Vi undersöker bland annat följande frågor: Kan empirisk data bidra till vår förståelse av varför vi skapar konst? Har konsten en kognitiv funktion eller är den endast en biprodukt? Vad lär grottkonsten oss om hur vår kapacitet för symboliskt tänkande utvecklades?

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 7351

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99