Konst och föreställningsförmåga 2019/2020 (7,5 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 7 oktober 2019

Slutdatum: 10 november 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-50509 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Studenter antagna till något masterprogram i humaniora eller med kandidatexamen inom humaniora

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen syftar till att introducera filosofiska frågor om föreställningsförmågan och dess roll dels för skapandet av konst, och dels för tolkningar och upplevelser av konst. Vad är föreställningsförmåga? Vilken roll spelar föreställningsförmåga för vad en bild avbildar och hur vi uppfattar den? Hur påverkar föreställningsförmåga uttrycket av känslor i konst och vilken roll spelar den för konstnärlig kreativitet? Varför upplever vi ibland ett motstånd mot att föreställa oss vissa saker, och hur påverkas konstnärliga värden av detta?

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 7351

Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99