Estetikens klassiker, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • Kursen är inställd.

  VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 3 april 2023

  Slutdatum: 7 maj 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-00515

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

Behörighet: Estetik A eller Praktisk filosofi A eller Teoretisk filosofi A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Denna kurs fokuserar på estetikens historiska utveckling och de frågeställningar som tas upp av till exempel Platon, Aristoteles, Hume, Kant, Schiller och Hutcheson, och som än idag präglar våra filosofiska diskussioner om konst och estetiska upplevelser. Hur belyser dessa historiska texter de begrepp och distinktioner som fortfarande är centrala inom nutida estetik? Hur hänger estetikens utveckling ihop med teorier och strömningar inom andra filosofiska områden? Urvalet av texter som studeras avgörs av kursansvarig lärare.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99