Konstens ursprung: natur eller kultur?, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 2 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-50517 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

Behörighet: Uppfyllda fordringar för kandidatexamen i humaniora

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Anmärkning: Kursen samläses av studenter på grundnivå och avancerad nivå. Examinationskraven är högre för studenter på avancerad nivå än för studenter på grundnivå.

Om kursen

I vilken utsträckning ska konsten ses som en sociokulturell produkt och i vilken utsträckning ska den ses som ett instinktivt uttryck för vår mänskliga natur? Vi angriper de centrala frågeställningarna tvärvetenskapligt, det vill säga inte bara från ett filosofiskt perspektiv utan även med hjälp av antropologin, evolutionsläran, psykologin och neurologin. Vi undersöker bland annat följande frågor: hur, om alls, kan empirisk data bidra till vår förståelse av varför konsten finns och spelar en viktig roll i våra liv? Har konsten en särskild kognitiv funktion eller är den endast en så kallad biprodukt? Vad kan grottkonsten lära oss om utvecklingen av vår förmåga att tänka symboliskt?

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99