Film och filosofi, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Kvällstid, 50 %, Campus

  Startdatum: 12 september 2022

  Slutdatum: 20 november 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-50512 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 28 juli 2022 – 2 september 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Vad är sanning? Kan vi tänka och handla fritt? Utgör artificiell intelligens ett hot för människan? Kan propaganda vara konst? Kursens introducerar dig till en rad olika filosofiska frågeställningar genom att knyta dem till specifika filmer.

Under tio veckor kommer du att se en film och delta i en föreläsning samt ett seminarium om filmen. Föreläsningarnas funktion är att introducera filmen genom att ge en systematisk översikt av de filosofiska frågeställningar som filmen väcker. Seminarierna kommer att anknyta mer direkt till filmerna och läsmaterialet. Varje film har valts utifrån det sätt på vilket den belyser enskilda filosofiska frågor och problem.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99