Estniska B 2020/2021 (30 hp)

HT20, Kvällstid, 50 %, Distans

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-58113 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt med uppgifterna via universitetets lärplattform. Seminarierna ges i form av videokonferenser på kvällstid. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet.

Behörighet: Minst 22,5 hp från Estniska A, vari ska ingå delkurserna Estniskans grunder och Det estniska språksystemet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Estniska B är en direkt fortsättning på grundkursen Estniska A. Den ger ökade färdigheter i användningen av estniska språket i tal och skrift samt fördjupade teoretiska kunskaper om estniska språket, Estlands historia och kulturhistoria. Den innehåller fem delkurser: Satslära (7,5 hp), Muntlig färdighetsträning (5 hp), Skriftlig färdighetsträning (4 hp), Textläsning (6 hp) och Estlandskunskap II (7,5 hp).
 
Estniska B är en nätbaserad kurs som går på halvfart. Den börjar på höstterminen och löper över hela läsåret. De praktiska momenten övas kontinuerligt under regelbundna veckoträffar över nätet.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

Fax: 018-471 3480

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31