Metaetik och värdeteori, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 24 oktober 2022

  Slutdatum: 27 november 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-50700 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 28 juli 2022 – 18 september 2022

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 27 mars 2023

  Slutdatum: 30 april 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-00700 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 22 december 2022 – 5 februari 2023

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Om kursen

Metaetiken sysslar med frågor om moraliska föreställningars och värderingars natur. Några exempel på sådana frågor är:

 • Kan moraliska föreställningar vara sanna/falska?
 • Kan de vara objektivt sanna/falska?
 • Kan de underbyggas av rationella argument?
 • Vad innebär det att ha en moralisk värdering?

Det finns värderingar också inom andra områden och det bredare fält som studerar värderingar mer allmänt kallas i Sverige "värdeteori". Vissa av de övriga värderingarna rör estetiska förhållanden, andra handlar om vad det innebär att handla rationellt och ytterligare andra rör bedömningen av vetenskapliga teorier.

Kursen ägnas i huvudsak åt metaetik, men kopplingen mellan metaetiska frågor och de liknande frågor som uppstår om andra värderingar kommer också att belysas.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99