Teoretisk filosofi C, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-50814 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-00814 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 22 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Teoretisk filosofi A och B

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Efter genomgången kurs förväntas du ha fått en första kontakt med egen forskning, redovisad i form av en uppsats, och fördjupad kännedom om två olika områden inom filosofin. Kursen består av tre delkurser: två valbara kurser om 7,5 hp vardera och en C-uppsats om 15 hp. Kommande valbara kurser.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99