Teoretisk filosofi A, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-50811 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-00811 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 22 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Delar av kursen kan komma att ges på engelska. Vissa valbara delkurser kan komma att ges på kvällstid.

Om kursen

Inom teoretisk filosofi studeras bland annat kunskapsteori, metafysik, språk- och medvetandefilosofi, logik och vetenskapsfilosofi. De frågor som tas upp under kursens gång behandlas både systematiskt och historiskt. Du får via kursen en övergripande kunskap om frågeställningar inom dessa delar av filosofin och övar också upp dina logiska och analytiska färdigheter.

Kursen består av fyra delkurser á 7,5 hp:

 1. Kritiskt tänkande
 2. Kunskapsteori
 3. Metafysik
 4. Valbar delkurs; se kommande valbara kurser.

Det inledande delmomentet, Kritiskt tänkande, ger dig en allmän verktygslåda för att studera och utvärdera argument. Delkurserna i kunskapsteori och metafysik ger dig inblick i två av den teoretiska filosofins traditionella huvudområden. Seminarierna på dessa två kurser är mestadels historiskt orienterade och du får under seminariernas gång läsa klassiska filosofiska texter. Vilka valbara kurser som erbjuds varierar från termin till termin men de ger alltid en mer ingående inblick i något område av den teoretiska filosofin. Besök institutionens webbplats för information om vilka valbara kurser som ges nästa termin.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99