Logik, 6 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 12 februari 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-00812 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 22 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 9000 kr

Studieavgift, totalt: 9000 kr

Anmärkning: Kursen kan komma att undervisas på engelska.

Om kursen

Begrepp och verktyg från logiken används bland annat inom filosofi, argumentationsanalys och matematik. Den här kursen är en introduktion till satslogik och predikatlogik. Du lär dig resonera både inom och om logiska system. Du tränas i att avgöra om argument är logiskt giltiga samt att logiskt analysera satser från vardagsspråket. Kursen ger också kunskap om centrala logiska begrepp som logisk sanning, logisk konsekvens och logisk konsistens, samt om vad mängder, relationer och funktioner är.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99