Metafysik, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 75 %, Campus

  Startdatum: 20 november 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-50815 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 27 juli 2023 – 17 september 2023

 • VT 2024, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 april 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-00816 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen eller delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Om kursen

Inom filosofisk metafysik behandlas frågor om verklighetens grundläggande beskaffenhet. Den här kursen ger en översikt över centrala metafysiska frågor:

 • Vad är tiden?
 • Kunde världen ha varit annorlunda än den faktiskt är?
 • Vilken är relationen orsak-verkan?
 • Har vi någon valfrihet i våra handlingar?
 • Vad gör dig till samma person du var som barn?
 • Varför finns det någonting alls?
 • Finns Gud?
 • Består världen enbart av materiella föremål?

Exakt vilka frågor som tas upp kan variera, men stående inslag är frågor om personlig identitet, om fri vilja, och om tiden. I kursens seminariedel behandlas främst historiska texter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se