Metafysik, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 75 %, Campus

  Startdatum: 21 november 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-50815 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 28 juli 2022 – 18 september 2022

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 1 maj 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-00816 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 22 december 2022 – 5 februari 2023

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Om kursen

Inom filosofisk metafysik behandlas frågor om verklighetens grundläggande beskaffenhet. Den här kursen ger en översikt över centrala metafysiska frågor:

 • Vad är tiden?
 • Kunde världen ha varit annorlunda än den faktiskt är?
 • Vilken är relationen orsak-verkan?
 • Har vi någon valfrihet i våra handlingar?
 • Vad gör dig till samma person du var som barn?
 • Varför finns det någonting alls?
 • Finns Gud?
 • Består världen enbart av materiella föremål?

Exakt vilka frågor som tas upp kan variera, men stående inslag är frågor om personlig identitet, om fri vilja, och om tiden. I kursens seminariedel behandlas främst historiska texter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99