Plats och erfarenhet 2020/2021 (7,5 hp)

VT21, 100 %, Campus

Startdatum: 3 maj 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-00813 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med huvudområde inom humaniora.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen handlar om gränsernas och begränsningens roll i mänsklig erfarenhet. Vi kommer att diskutera hur subjektivitet och objektivitet förhåller sig till plats, samt hur plats utgör möjlighetsvillkor för våra begrepp om tid och rum.

Dessa till synes abstrakta kategorier kommer vi att undersöka bl a genom att reflektera över vardagliga sätt att resonera och prata om det förflutna och det nuvarande, centrum och periferin, sig själv och andra, i syfte att förstå innebörden för historiska studier, politiska problem och kulturella artefakter.

Filosofer vars arbeten vi kommer att studera inkluderar Immanuel Kant, Maurice Merleau-Ponty, Hannah Arendt, Simone Weil och Donald Davidson.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 7351

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99