Existensfilosofi för nybörjare, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 24 oktober 2022

  Slutdatum: 27 november 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-50806 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 28 juli 2022 – 18 september 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Är våra erfarenheter unika? Kan människan genom förnuftet styra sig själv, sina känslor och böjelser? Är hennes till- och samvaro rationell? Hur hanterar människan livets godtycke? Vad är det som gör att många känner sig ensamma och främmande i sin egen tid och plats? Är ångest ett psykologiskt tillstånd eller en oundviklig sinnesstämning i den utsträckning att människan är kapabel till fria val? Är det personliga ansvaret i sig betungande? Är människans förmåga att föreställa sig sin egen icke-existens avgörande för hennes tankar och handlingar? På denna kurs närmar vi oss samtida frågor och företeelser i ljuset av begrepp såsom frihet, alienation, förtvivlan och det absurda.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99