Existensfilosofi för nybörjare, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, Kvällstid, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 mars 2022

  Slutdatum: 1 maj 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-00804 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 22 december 2021 – 6 februari 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Är våra erfarenheter unika? Kan människan genom förnuftet styra sig själv, sina känslor och böjelser? Är hennes till- och samvaro rationell? Hur hanterar människan livets godtycke? Vad är det som gör att många känner sig ensamma och främmande i sin egen tid och plats? Är ångest ett psykologiskt tillstånd eller en oundviklig sinnesstämning i den utsträckning att människan är kapabel till fria val? Är det personliga ansvaret i sig betungande? Är människans förmåga att föreställa sig sin egen icke-existens avgörande för hennes tankar och handlingar? På denna kurs närmar vi oss samtida frågor och företeelser i ljuset av begrepp såsom frihet, alienation, förtvivlan och det absurda.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99