God och dålig vetenskap, 10 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, Kvällstid, 33 %, Distans

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-00805 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Föreläsningarna och seminarierna kan också följas på campus.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Registrering: 22 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16667 kr

Studieavgift, totalt: 16667 kr

Om kursen

Vetenskap är central i det moderna livet och kan med fog hävdas vara central för mänsklighetens överlevnad, vilket gör det särskilt beklagansvärt att det finns så pass mycket dålig vetenskap. Denna kurs belyser vad som utgör god (och dålig) vetenskap och vetenskapskommunikation från olika perspektiv, vilka omfattar humaniora, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Föreläsningarna är utformade för att befrämja diskussioner och seminarierna ger praktisk erfarenhet av att utveckla, testa och kommunicera teorier. Föreläsningarna och seminarierna ges av experter inom sina respektive områden, inklusive psykologi, neurovetenskap, medicin, historia, statistik, fysik, filosofi, retorik, biologi och magi.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99