Nihilism, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 27 mars 2023

  Slutdatum: 30 april 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-00802 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 22 december 2022 – 5 februari 2023

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med huvudområde inom humaniora.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Friedrich Nietzsche definierade i en välkänd sentens nihilism som en situation där "allt är tillåtet", det vill säga en situation där det saknas en allmänt erkänd hierarki av värden, av vad som är bra eller dåligt, sant eller falskt, eller rätt eller fel. Men om "allt är tillåtet", verkar det inte spela någon roll vad vi säger eller gör, eftersom det inte finns något kriterium för vad som är meningsfullt, sant eller rätt och som kan ge oss vägledning när vi värderar våra tankar, handlingar eller yttranden. Varje värdering vi gör eller skäl vi ger för att förklara eller rättfärdiga ett påstående blir godtyckligt och således ex nihilo, sprunget ur intet. När det gäller kunskap förknippas nihilism med skepticism och när det gäller moral med relativism. Det har sagts att vi lever i en nihilistisk tid på grund av det som har kallats "förnuftets kris", det vill säga att vi inte längre tror på möjligheten att att komma fram till vad som är riktigt och rätt med tankens kraft.

Vi kommer att diskutera och analysera begreppsliga spörsmål som har att göra med nihilism som en livsfilosofi eller en livsform som kännetecknas av avsaknad av principer, mening eller mål, samt dess sociala, kulturella och politiska förutsättningar och konsekvenser.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99