Feministiska kulturstudier, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 50 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 24 mars 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-04506 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 14 december 2023 – 14 januari 2024

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Den här kursen introducerar feministiska kulturstudier som forskningsfält på en avancerad nivå. Kursen fokuserar på hur kön och andra maktdimensioner impliceras när kulturella texter produceras och reproduceras, och hur representation påverkar hur kön konstrueras och utövas. Under kursens gång kommer du att granska centrala teoretiska och tematiska synsätt inom feministiska kulturstudier och diskutera dem i relation till specifika exempel från (exempelvis) massmedia, film, tv, konst, litteratur eller dataspel. Kursen består av seminarier och individuella muntliga och skriftliga uppgifter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Centrum för genusvetenskap

Villavägen 6 752 36 UPPSALA

Box 527, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 2276

Karin S. Lindelöf

E-post: karin.lindelof@gender.uu.se

Telefon: 018-471 22 78