Globalisering, ras och privilegier, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 27 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-04504 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 15 december 2022 – 19 mars 2023

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Vår värld består av komplexa nätverk och beroendeförhållanden. Förflyttningar av människor, organismer, teknologier, produkter och kapital definierar olika historiska epoker och påverkar hur våra liv struktureras och upplevs än i dag. Dessa historiska nätverk fortsätter att forma livsöden och strukturera ojämlikheter. Kursmaterialet behandlar dessa ojämlikheter med ett kritiskt fokus på frågor om ras och vithet. Under kursen introduceras du till teoretiska perspektiv baserade på tvärvetenskaplig genusvetenskap och intersektionella teorier. Under kursens gång krävs att du tillämpar dessa teoretiska perspektiv för att analysera ras, rasism och privilegier.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Centrum för genusvetenskap

Villavägen 6 752 36 UPPSALA

Box 527, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 2276

Jenny Björklund

E-post: jenny.bjorklund@gender.uu.se

Telefon: 018-471 57 96