Människa, djur och miljö, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 26 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-04511 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 15 december 2022 – 8 januari 2023

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Från utgångspunkten att "det sociala" alltid involverar det icke-mänskliga och "det naturliga" alltid är socialt, behandlar denna kurs två inbördes relaterade utmaningar. Den första handlar om hur kön som konstruktion och performativitet interagerar med det icke-mänskliga; den andra handlar om hur feministiska studier och genusvetenskap kan bidra till kunskap om frågor rörande omvärld och miljö. Genom två överlappande kunskapsområden - genusvetenskap och djurstudier - berör kursmaterialet ämnen som kön, ras, funktionsförmåga och sexualitet från en mer-än-mänsklig teoretisk ståndpunkt och tillämpar dessa perspektiv i en rad kontexter, till exempel agrikultur, vetenskap, pandemier och miljöförändringar.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Centrum för genusvetenskap

Villavägen 6 752 36 UPPSALA

Box 527, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 2276

Karin S. Lindelöf

E-post: karin.lindelof@gender.uu.se