Familj, släktskap och reproduktion, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 27 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-04503 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 15 december 2022 – 19 mars 2023

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Få frågor väcker mer debatt än de som rör familj, släktskap och reproduktion, och få områden visar en tydligare sammankoppling mellan det privata och det offentliga. Materialet som behandlas under denna kurs rör områden som reproduktionsteknologi och rättigheter, vänskap och intimitet, föräldraskap, queerfamiljer, våld, samt praktiska och konceptuella gränser mellan släktskap och icke-släktskap.

Den teoretiska grunden för kursen ligger i tvärvetenskapliga genusstudier, och kursen erbjuder kritiska perspektiv på familj, släktskap och reproduktion. Studenter tränas i att identifiera olika konceptualiseringar och teoretiska traditioner i förhållande till släktskap och reproduktion och studera frågor i relation till makt, ojämlikhet och globala kontexter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Centrum för genusvetenskap

Villavägen 6 752 36 UPPSALA

Box 527, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 2276

Karin S. Lindelöf

E-post: karin.lindelof@gender.uu.se