Grekiska B, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-07504 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Minst 22,5 hp från Grekiska A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Grekiska B är andra terminens studier i antik grekiska. Kursen ger dig fördjupade språkliga och analytiska insikter och färdigheter, så att du på ett tillfredsställande sätt självständigt kan interpretera lättare grekiska texter.

Kursen omfattar en hel termin och består av fem delkurser: Delkurs 1 (Grammatik) är en systematisk genomgång av den klassiska grekiska syntaxen. Den ges i nära anslutning till delkurs 2 (Prosa), som består av läsning av attiska och joniska texter. I delkurs 3 (Epik och lyrik) vidgas läsningen till det poetiska språket, framför allt Homeros, och i delkurs 4 (Det attiska dramat) läser du ett antikt drama. Delkurs 5 (Fördjupningsuppgift), slutligen, är en introduktion till vetenskapligt skrivande inom ämnet, där du fördjupar dig i en enklare frågeställning och skriver en kort uppsats.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52