Grekisk prosa, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 25 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-07501 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 120 hp inklusive Grekiska A, Grekiska B och Grekiska C. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen omfattar läsning av cirka 240 sidor antik grekisk och bysantinsk prosa i original i ett representativt urval av centrala genrer, register och författare från cirka 500 f.Kr. till 1500 e.Kr. Dessutom ingår ytterligare cirka 250 sidor prosa i översättning och cirka 250 sidor aktuell sekundärlitteratur som belyser de lästa texterna ur vetenskaplig synvinkel. Språkliga, stilistiska, retoriska, litterära, textkritiska, kulturhistoriska och receptionshistoriska perspektiv aktualiseras och diskuteras kontinuerligt under den kombinerade läsningen av originaltext, översättningar och sekundärlitteratur.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52