Politisk extremism i historiskt perspektiv, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 3 oktober 2022

  Slutdatum: 6 november 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-51119 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen ger dig kunskap om hur olika politiska ytterlighetsinriktningar betraktats och vuxit fram från slutet av 1880-talet och framåt. Kursen behandlar orsakerna till rörelsernas framväxt och utveckling utifrån deras ideologiska grunder och valda strategier. Vidare behandlas hur, varför och av vem vissa rörelser definierats som politiskt extrema vid olika tidpunkter och särskild vikt läggs vid att diskutera på vilka grunder och i vilka kontexter vissa rörelser betraktats som politiskt extrema och hur detta förändrats över tid. Kursen syftar även till att ge dig kunskap om hur det omgivande samhället bemött dessa rörelser, utifrån samtida uppfattningar av vad som definieras vara en politisk ytterlighetsrörelse.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1526 018-471 1546

E-post: studera@hist.uu.se

Studierektor, grundnivå respektive avancerad nivå

E-post: studierektor-gu@hist.uu.se; studierektor-ma@hist.uu.se