Flyktingar och migranter i globalt historiskt perspektiv 2020/2021 (7,5 hp)

VT21, 50 %, Campus

Startdatum: 29 mars 2021

Slutdatum: 4 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-01102 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

I kursen behandlas olika flyktingkatastrofer i globalt historiskt perspektiv. Bland annat studeras flyktingsituationen före och under andra världskriget (inklusive det svenska mottagandet av judiska flyktingar från Tyskland och av Tyskland ockuperade områden), i Sydasien efter Indiens och Pakistans delning 1947, på Balkan vid upprepade tillfällen under 1900-talet och i dagens Europa till följd av krigen i Syrien, Irak och Afghanistan.

Kursen behandlar "push-faktorerna" bakom migration (exempelvis krig, diskriminering, etniskt och religiöst våld), och "pull-faktorer" (som geografisk närhet till mottagande länder, föreställningar om relativ säkerhet, en stark ekonomi, generösa välfärdssystem). Vidare behandlas flyktingmottagandet i transitländer och slutliga destinationsländer (inklusive våld mot flyktingar och migranter) och vilken påverkan storskalig migration hade på migranterna själva, deras hemländer och mottagarländer.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1526 018-471 1546

Fax: 018-471 1528

E-post: studera@hist.uu.se

Studierektor för avancerad nivå

E-post: studierektor-ma@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 29