Information och kommunikation under medeltiden och renässansen, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 2 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-51115 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Under medeltiden spreds information på många olika sätt, nyheter spreds både muntligen och skriftligen medan kyrkan bidrog till informationsspridning genom många medier, under ceremonier och andra tillfällen. Under fjortonhundratalet så förenklades den skriftliga kommunikationen genom förbättringar av tryckpressen, men de medeltida kommunikationssätten levde kvar. I denna kurs kommer du att lära dig mer om kommunikation och informationsspridning under medeltiden och den tidigmoderna perioden. Du kommer att få studera handskrifter och tidiga tryckta böcker, diskutera hur information spreds, tryckpressens betydelse, samt förändringar i litteracitet. Fokus ligger på perioden ca. 1350-1600.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1526 018-471 1546

E-post: studera@hist.uu.se

Studierektor, grundnivå respektive avancerad nivå

E-post: studierektor-gu@hist.uu.se; studierektor-ma@hist.uu.se