Krig, makt och motstånd. Statens framväxt i norra Europa 1500-1815, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 3 oktober 2022

  Slutdatum: 6 november 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-51122 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Under tidigmodern tid tog den starka statsmakten form. På den här kursen får du ett brett perspektiv på dessa statsbildningsprocesser i norra Europa mellan 1500 och 1815. Processerna skilde sig åt mellan olika delar av regionen, men det finns gemensamma drag: det var i grunden likartade maktarrangemang som formerades, som behövde manifesteras och legitimeras, och som mötte olika typer av motstånd såväl inom som utom maktens korridorer.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1526 018-471 1546

E-post: studera@hist.uu.se

Studierektor, grundnivå respektive avancerad nivå

E-post: studierektor-gu@hist.uu.se; studierektor-ma@hist.uu.se