Förintelsens historia och historiografi, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 12 december 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-54610 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om Förintelsens historia, vilket omfattar dess omedelbara förhistoria och genomförande i olika politiska och sociala kontexter i Europa. Till ämnena som behandlas hör europeisk antisemitism, fascism, nationalsocialistisk rasism och förföljelse i såväl Tredje Riket som med Tyskland allierade stater, samt i de ockuperade territorierna. Särskild vikt fästs vid aspekter såsom deportation, inrättandet av getton och läger, samt massutrotningen av den judiska samhällsgemenskapen.

Vi kommer att analysera centrala händelser, studera olika aktörers roll samt relatera dessa till specifika kontexter med hjälp av primärkällor och forskningslitteratur. Du kommer på så vis att lära dig identifiera regionala skillnader i genomförandet av "Den slutgiltiga lösningen av den judiska frågan". Särskilt fokus kommer att ligga på Östeuropa (inklusive Balkan), där majoriteten getton och läger fanns och där massutrotningen huvudsakligen ägde rum.

Jämförelser kommer också att göras med andra grupper, med särskild betoning på minoritetsgrupper och civila populationer i de ockuperade områdena. Under kursen diskuteras dessutom de begreppsliga ramverk som används för att beskriva och förklara Förintelsen. Detta sker genom kritisk analys av forskningslitteraturen i Europa över tid, samt genom jämförelser med forskningslitteraturen i USA och Israel.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1526 018-471 1546

E-post: studera@hist.uu.se

Studierektor för avancerad nivå

E-post: studierektor-ma@hist.uu.se