Tillämpad persiska 2, 30 hp

Läsåret 2023/2024

 • Kursen är inställd.

  HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-56607

  Undervisningsspråk: Persiska

  Studieort: Persisktalande land

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

 • VT 2024, 100 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-06607 Anmälan

  Undervisningsspråk: Persiska

  Studieort: Persisktalande land

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Kandidatexamen med huvudområdet iranska språk samt Tillämpad persiska, 30 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 50000 kr

Studieavgift, totalt: 50000 kr

Om kursen

Kursen ger avancerade kunskaper i talad och skriven modern persiska. Studier under en termin vid ett av institutionen godkänt lärosäte i persisktalande land. Kontakta institutionen för information om aktuella avtal.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52