Orienteringskurs i indoeuropeiska språk: från Indien till Island, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 14 november 2022

  Slutdatum: 20 december 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-56705 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 31 oktober 2022 – 13 november 2022

Behörighet: 30 hp i ett språkvetenskapligt ämne

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen ingår även som delkurs i Jämförande indoeuropeisk språkforskning A och kan inte läsas tillsammans med denna.

Om kursen

Översikt över språk som ingår i den indoeuropeiska språkfamiljen samt diskussion om genetiskt släktskap. Genomgång av enskilda språk och språkgrupper som ingår i den indoeuropeiska språkfamiljen med diskussion om deras särdrag, traderingssätt, äldsta bevarade källor och relevanta kulturförhållanden. Elementär introduktion i det gemensamma indoeuropeiska diktarspråket. Diskussion beträffande ett gemensamt kulturarv, arkeologisk evidens och urhemsfrågan.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52