Jämförande indoeuropeisk språkforskning A, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-56704 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Delkursen Introduktion till komparativ och historisk språkvetenskap ges på engelska.

Om kursen

Den indoeuropeiska språkfamiljens äldsta dokument dateras till andra årtusendet f.Kr. Bland dem återfinns de fornindiska Vedatexterna som ger den kanske mest utförliga bilden av ett tidigt indoeuropeiskt språk. Därför är den jämförande indoeuropeiska språkforskningen av tradition knuten till studiet av fornindiska (vediska och sanskrit). Den är en gren av språkforskningen som tecknar de indoeuropeiska språkens historia, och har utvecklats och förnyats såväl metodiskt som innehållsmässigt bland annat genom de under 1900-talet tolkade dokumenten (anatoliska, tokhariska och mykensk grekiska).

Bilden av språkens historia och struktur bygger på data från enskilda språk och språkgrupper med gemensamt ursprung. Den indoeuropeiska språkforskningen ger oss ökat vetande om de folkgrupper som talade dessa språk, och om deras samhällen långt bakåt i tiden. Denna vetenskap kan tillsammans med arkeologin ge bidrag till tecknandet av bilden av Europas och västra Asiens tidiga historia.

Kursen innehåller en introduktion till komparativ och historisk språkvetenskap, en översikt över indoeuropeiska språk och deras släktskap och struktur, samt en introduktion till sanskrit.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52