Genus och sexualitet, 7,5 hp

Läsåret 2020/2021

 • HT 2020, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 september 2020

  Slutdatum: 1 november 2020

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2020

  Anmälningskod: UU-52007 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

 • VT 2021, 100 %, Campus

  Startdatum: 22 februari 2021

  Slutdatum: 28 mars 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2020

  Anmälningskod: UU-02007 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen tar upp hur genus och sexualitet formas i olika kulturella och historiska sammanhang, för att genomsyra såväl individers självuppfattningar som samhälleliga maktstrukturer. Du får lära dig att analysera och problematisera etnografiskt material som behandlar kulturella föreställningar om genus och sexualitet i skilda kontexter. Tillämpningen utgår från nutida antropologiska angreppssätt på genus och sexualitet, med inspiration från bland annat psykologiska och feministiska perspektiv.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

E-post: kursadm@antro.uu.se

Studerandeexpeditionen

E-post: kursadm@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 13