Tro och tanke: antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 27 mars 2023

  Slutdatum: 30 april 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-02012 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 27 februari 2023 – 19 mars 2023

Behörighet: 30 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen behandlar antropologisk förståelse av tankevärldar och rituella praktiker i ett vardagligt perspektiv. Den tar upp allt ifrån andliga vardagspraktiker till hur religiösa rörelser formas och får politiska och sociala konsekvenser i en globaliserad värld. I fokus står bland annat hur trosföreställningar och religiösa uttryck påverkar och påverkas av politik, sociala förhållanden och globalisering.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

E-post: kursadm@antro.uu.se

Kursadministration

E-post: kursadm@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 13