Fördjupning i antropologisk teori, 7,5 hp

Läsåret 2020/2021

 • HT 2020, 50 %, Campus

  Startdatum: 31 augusti 2020

  Slutdatum: 1 november 2020

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2020

  Anmälningskod: UU-52013 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen närmar sig antropologisk teori från tre olika håll: historiskt, tematiskt och genom nutida antropologisk forskning. Den (1) undersöker några av de centrala problem som modern social- och kulturantropologi har utvecklats ur; den (2) fokuserar på avgörande teorier, teman och debatter som ligger till grund för antropologins frågeställningar; samt (3) exemplifierar hur antropologer återvänder, hittar nya användningsområden till, och ibland förbättrar klassiska teoretiska diskussioner i nutida analyser.

Utöver läsning av kurslitteratur ska du aktivt delta i seminariediskussioner, skrivövningar, samt muntligen presentera en kursuppgift. Vid kursens slut förväntas du kunna kritiskt diskutera centrala delar av antropologins teoretiska historia och använda denna kunskap för att utforma aktuella antropologiska problemställningar.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

E-post: kursadm@antro.uu.se

Studierektor, avancerad nivå

E-post: studierektorAN@antro.uu.se