Fördjupning i antropologisk teori, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 30 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-52013 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 28 juli 2022 – 21 augusti 2022

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen närmar sig antropologisk teori från tre olika håll: historiskt, tematiskt och genom nutida antropologisk forskning.

Det första perspektivet undersöker några av de centrala problem ur vilka som modern social- och kulturantropologi har utvecklats. Det andra fokuserar på avgörande teorier, teman och debatter som ligger till grund för antropologins frågeställningar. Det tredje exemplifierar hur antropologer återvänder till, hittar nya användningsområden för, och ibland förbättrar klassiska teoretiska diskussioner i nutida analyser.

Utöver läsning av kurslitteratur ska du aktivt delta i seminariediskussioner och skrivövningar, samt muntligen presentera en kursuppgift. Vid kursens slut förväntas du kunna kritiskt diskutera centrala delar av antropologins teoretiska historia och använda denna kunskap för att utforma aktuella antropologiska problemställningar.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

E-post: kursadm@antro.uu.se

Kursadministration

E-post: kursadm@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 13