Aktuella debatter inom kulturantropologi, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 26 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-02010 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 15 december 2022 – 8 januari 2023

Behörighet: Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen fokuserar på aktuella etnografiska, teoretiska och/eller metodologiska diskussioner inom kulturantropologin. Genom tematiska föreläsningar, textseminarier och workshops belyser kursen samtida trender inom kulturantropologin.

Kursen erbjuder fördjupad kunskap om en handfull centrala frågor i den samtida kulturantropologin, inklusive för dessa frågor relevanta teoretiska, etnografiska och metodologiska strömningar. Efter genomgången kurs förväntas du:

 • ha fördjupad kunskap om viktiga trender och debatter inom kultur- och socialantropologi,
 • kunna jämföra och kritiskt granska alternativa teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt inom aktuell antropologisk forskning, och
 • kunna diskutera det egna masterprojektet i ljuset av de aktuella antropologiska trender och debatter som kursen tar upp.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

E-post: kursadm@antro.uu.se

Kursadministration

E-post: kursadm@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 13