Antropologi och etnologi i praktiken, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 50 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 24 mars 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-02001 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen fokuserar på hur antropologisk och etnologisk kunskap kan tillämpas på arbetslivet utanför akademin och i privata och offentliga organisationers verksamhet. Kursen uppmärksammar praktiska användningsområden för antropologi och etnologi och de olika karriärer som en masterexamen i kulturantropologi eller etnologi kan leda till. Den tar också upp hur antropologisk och etnologisk kunskap och analytiska verktyg kan användas i olika professionella sammanhang, till exempel för att analysera och förbättra företags och organisationers arbete. Eftersom antropologi och etnologi är både politiska och socialt engagerade discipliner kommer tid att avsättas för diskussioner om ämnenas roller på den offentliga arenan.

Kursen kommer att baseras på föreläsningar av akademiker och yrkesverksamma med erfarenhet av att tillämpa antropologi och etnologi i privata och offentliga miljöer och i arbetet inom myndigheter, konsultföretag och icke-statliga organisationer. Detta kombineras med praktiska uppgifter som att skriva professionella presentationer, skriva och utvärdera policydokument och rapporter, samt utarbeta uppdragsbeskrivningar.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

E-post: kursadm@antro.uu.se

Kursadministration

E-post: kursadm@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 13