Designantropologi av gränser 2019/2020 (7,5 hp)

HT19, 50 %, Campus Inställd

Startdatum: 4 november 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-52017 Inställd

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Kandidatexamen inom humaniora, samhällsvetenskap, konst eller design.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Denna tvärvetenskapliga kurs aktualiserar och fördjupar forskningens frontlinjer i designantropologi och antropologi av gränser. Kursen ger en inblick i kopplingarna mellan mobilitet och gränsernas materialitet i olika samtida sammanhang, från urbana och teknologiska till nationella gränser. 

Genom ett multimodalt lärande syftar kursen till att överbrygga gapet mellan teori och praktik.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2285

E-post: kursadm@antro.uu.se

Studierektor, avancerad nivå

E-post: studierektorAN@antro.uu.se