Kultur och krig, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 30 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-52011 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 28 juli 2022 – 21 augusti 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen förklarar antropologiska perspektiv på krig och väpnade konflikter och erbjuder en fördjupad förståelse av hur en väpnad konflikt både påverkar och påverkas av vardagslivet. Kursen diskuterar kultur och andra antropologiska nyckelbegrepp i relation till ett urval av fallstudier. Den visar hur krig och väpnade konflikter både bryter ner livsvärldar och skapar nya. Lokala uttryck för genus, makt och flyktingskap analyseras i relation till omvärldens mediabevakning, vapenhandel och humanitära insatser. Kursen vänder sig till studenter intresserade av antropologi, internationella relationer, humanitärt bistånd, journalistik, statsvetenskap, och freds- och konfliktstudier.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

E-post: kursadm@antro.uu.se

Kursadministration

E-post: kursadm@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 13