Miljöetnografi, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-52000 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 3 oktober 2022 – 23 oktober 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Vår tid - ofta kallad antropocen - präglas av pandemier, klimatförändringar och extrema väderhändelser, miljöförstöring, utrotning av arter och minskad biologisk mångfald. Gränserna mellan natur och kultur ifrågasätts alltmer. Denna kurs undersöker hur samtida miljöproblem har en lång historia och är ett resultat av samspelet mellan kultur, politik, ekonomi, teknik och ekologi. För att förstå och hantera sådana komplexa problem krävs därför inte bara kunskap om hur ekosystem fungerar, utan också kritiska insikter om hur kulturella föreställningar, sociala normer, ekonomiska värderingar och politiska intressen formar människors förhållande till organisk och icke-organisk natur.

Kursen utforskar grundläggande frågor om mening, värde och handling i relationer mellan samhällen och miljöer. Den ger etnografiska perspektiv på några av de miljöutmaningar som mänskliga samhällen och ekosystem står inför, hur olika människor hanterar dem på olika sätt och hur humaniora och samhällsvetenskaperna kritiskt kan engagera sig i dem.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

E-post: kursadm@antro.uu.se

Kursadministration

E-post: kursadm@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 13