Kinesiska D1, utlandstermin 2020/2021 (30 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-56815 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Kina

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa kursen.

VT21, 100 %, Campus

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-06815 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Kina

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa kursen.

Behörighet: Kinesiska A, Kinesiska B och minst 22,5 hp från Kinesiska C

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Till denna kurs söker du först via antagning.se. Därefter kontaktar vi dig och hjälper till med att förmedla en ansökan från dig till det kinesiska universitetet. En förutsättning för att gå kursen är att det kinesiska universitetet accepterar din ansökan och att du får visum till Kina. Du ansöker själv. om visum.

Om kursen

Kursen ger dig möjlighet att studera en hel termin vid universitet Kina som Uppsala universitet har studentutbytesavtal med, till exempel Communication University of China i huvudstaden Peking, eller Guangxi Normal University i staden Guilin, som ligger i det natursköna området kring Li-floden i Guangxiprovinsen i södra Kina. Du kan läsa mer om dessa universitet och se bilder på deras hemsidor (finns även på engelska).

Studierna avser 30 hp språkstudier och undervisningen är på kinesiska. Studenterna som ingår i Uppsala universitets studentutbytesavtal betalar ingen terminsavgift vid det kinesiska universitetet, och garanteras även boende vid det kinesiska universitetet i form av att få hyra studentrum på campus. Studenter inom Uppsala universitets avtal omfattas även av Kammarkollegiets försäkring Student UT. Kursen ger totalt 30 svenska högskolepoäng i kinesiska.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52