Kinesiska D1, utlandstermin, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • Kursen är inställd.

  VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-06815

  Undervisningsspråk: Kinesiska

  Studieort: Kina

  Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa kursen.

Behörighet: Kinesiska A, Kinesiska B och minst 22,5 hp från Kinesiska C

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen ger dig möjlighet att studera en hel termin vid universitet i Kina som Institutionen för lingvistik och filologi har studentutbytesavtal med.

Studenter som deltar genom Uppsala universitets studentutbytesavtal betalar ingen terminsavgift vid det kinesiska universitetet, och garanteras även boende vid det kinesiska universitetet i form av att få hyra studentrum på campus. Studenter inom Uppsala universitets avtal omfattas även av Kammarkollegiets försäkring Student UT.

Terminstider och lov vid de kinesiska samarbetsuniversiteten kan avvika något från de vid Uppsala universitet, vilket gör att terminen i Kina kan sluta senare än i Uppsala.

Till denna kurs söker du först via antagning.se. Därefter kontaktar vi dig och hjälper till med att förmedla en ansökan från dig till det kinesiska universitetet. En förutsättning för att gå kursen är att det kinesiska universitetet accepterar din ansökan och att du får visum till Kina. Du ansöker själv om visum.

Kursen är inte avsedd för modersmålstalare i kinesiska.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52