Det konstvetenskapliga fältet 2019/2020 (7,5 hp)

VT20, 50 %, Campus

Startdatum: 30 mars 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-01735 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Filosofie kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen presenterar och problematiserar olika typer av konstvetenskaplig verksamhet. Den anknyter till masterprogrammets inledande kurs kring teori- och metodfrågor för att skapa medvetenhet om hur olika verksamheter ger upphov till olika typer av kunskap och mening. Viktigt är att du inom kursen kommer i kontakt med olika yrkesområden och deras utövare som olika typer av konstvetenskapligt författarskap, musei- och konsthallsverksamhet, kulturarvsideologier, verksamhet inom kulturförvaltning, konstmarknaden och konstpedagogik.

Mer information

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Anna Orrghen anna.orrghen@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 86