Föremålsforskning i teori och praktik 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 50 %, Campus

Startdatum: 2 november 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-51754 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Filosofie kandidatexamen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen tar sin utgångspunkt i klassiska och modernare texter tillkomna inom humanistisk föremålsforskning och behandlar föremålsforskningen ur ett både teoretiskt och praktiskt perspektiv. Den syftar till att ge inblick i olika metoder och teoretiska angreppssätt, samt till att förse studenterna med ett problematiserande och kritiskt förhållningssätt i relation till föremål som källor. I kursen behandlas metoder och teoretiska ansatser för studier av materiell kultur, föremålsanalys, föremål som källor, konnässörskap och attribution, tolkning av föremål i relation till andra källmaterial, föremålsbiografier, föremål i museal kontext, samt forskarens roll vid tolkning av föremålsbunden information. Kursen ger både breddning och fördjupning inom ämnet.

Kursen riktar sig till dig som studerar på avancerad nivå och önskar både fördjupade teoretiska kunskaper och övning i vetenskaplig metod och analys. Den utgör en bas för den student som vill läsa forskarutbildning i textilvetenskap, men fungerar också som ett komplement vid studier inom andra kulturhistoriska och historiska discipliner, exempelvis arkeologi, etnologi, historia och konstvetenskap. Undervisningen sker i form av seminarier och analysövningar.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Annelie Holmberg

E-post: annelie.holmberg@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 2334

Kursadministratör Therese Wallin

E-post: info@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 2887